VP Alibunar

Vetropark Alibunar proglašen je za najbolji projekat iz oblasti obnovljivih izvora energije u Jugoistočnoj Evropi u 2018. godini, na XII Međunarodnom forumu o čistim tehnologijama, koji se 2. i 3. oktobra održavao u zgradi pokrajinskog parlamenta u Novom Sadu.

Ukupno je za VE Alibunar investirano 75.1 miliona evra, od kojih je deo iz kredita IFC grupacije Svetske banke, komercijalnih banaka i investicionih fondova. Kredit je refinansiran 2021. godine u Unicredit banci.

Značajan deo kapitala je i novac investitora. Investitor je belgijska kompanija Elicio koja se više od dve decenije bavi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora.

Kompanija Elicio Serbia obavezala se da će dva posto svog profita od vetroparka Alibunar davati opštini za projekte od koristi svim građanima.

Lokacija

Lokacijska dozvola za vetropark „Alibunar“ dobijena je 2013. godine rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine. Iste godine dobijena je i energetska dozvola od Ministarstva energetike i zaštite životne sredine, kao i Rešenje nadležnog pokrajinskog skretarijata o usvajanju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Građevinska dozvola za vetropark „Alibunar“ ishodovana je sredinom 2014. godine nakon čega je ishodovano i nekoliko važnih dozvola kojima se reguliše pitanje izgradnje pristupnih puteva i saobraćajnih priključaka.

Vetropark je izgrađen na poljoprivrednom zemljištu u K.O. Alibunar i K.O.Vladimirovac  sa leve strane državnog puta IA reda br.3 Beograd – Vršac (po staroj kategorizaciji M 1.9), na potezu od km 53+300 do km 55+900 puta.  Lokacija za vetropark  odabrana je na osnovu detaljnih analiza vetra i reljefa terena.

Tehnički podaci

Vetropark „Alibunar“ sastoji se od 21 vetrogeneratora nominalne jedinične snage po 2,0 MW koji svoju punu snagu razvijaju pri brzinama vetra od 11 m/s. Pri optimalnim uslovima ukupna instalisana snaga vetroparka Alibunar je 42,0 MW.