Elicio u Srbiji

Elicio je belgijska kompanija koja se više od dve decenije bavi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Izgradili smo dva vetroparka u Srbiji, a u toku je razvoj vetroparkova na dve lokacije. VP Malibunar (8 MW) proizvodi zelenu energiju od 2017. godine, dok VP Alibunar (42MW) radi od 2018. godine. Novi projekti kapaciteta do 200MW u regionu Južnog Banata započeti su 2019.godine.

U VP Alibunar uloženo je ukupno 75,1 milion evra, od čega je deo iz kredita IFC grupe Svetske banke, komercijalnih banaka i investicionih fondova. Kredit je refinansiran 2021. godine u Unikredit banci.

U VP Malibunar uloženo je ukupno 15 miliona evra. Unicredit je finansirao pun iznos.

Na razvoju radi tim stručnjaka iz Belgije i Srbije, zaposlenih i eksterno angažovanih, u saradnji sa Elicio menadžmentom iz belgijske centrale. VP Alibunar proglašena je za najbolji projekat u oblasti obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi u 2018. godini.

“Zainteresovani smo za nove investicije u Srbiji istovremeno pomažući zemlji u pogledu ispunjavanja cilja da najmanje 40 procenata energije dolazi iz obnovljivih izvora do 2040. godine, a takođe je veoma važno u pogledu smanjenja emisije CO2”, kaže Christophe Bols, Country manager kompanije Elicio.