Društveno odgovorno poslovanje

Elicio NV je vodeći developer, vlasnik i nezavisni proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora. Elicio NV se fokusira na projekte koji doprinose održivijem svetu u okviru korporativne društvene odgovornosti, istovremeno zadržavajući dugoročnu viziju za svoje akcionare.

Posvećeni smo integraciji bezbednosno- zdravstvenih, socijalnih i ekoloških smernica (HSSE) u sve poslovne aktivnosti kao i one koje razvijaju zajedno sa poslovnim partnerima.

Elicio se trudi da odgovori na zahteve za pomoć kojom mogu učiniti zdravom i boljom životnu sredinu u kojoj razvijaju kompaniju. Osim na zahteve za donacije, kompanija se trudi da unapredi životnu sredinu i razvoj opština u kojima se nalaze vetroparkovi, informisanjem i edukacijom građana, kao i podizanjem svesti o važnosti zaštite i unapređenja životne sredine.

Donacije

Kompanija Elicio se obavezala da će dva posto svog profita od vetroparka Alibunar davati opštini za projekte od koristi svim građanima. Zahvaljujući donaciji kompanije Elicio od približno 2,2 miliona dinara početkom 2020. godine, đaci Osnovne škole “Dušan Jerković” u Banatskom Karlovcu su dobili grejanje.

Svake godine za Dan vetra se organizuju mnogobrojne aktivnosti. U junu 2014. godine, zajedno sa ostalim članicama Srpskog udruženja za energiju vetra, Elicio je donirala novac Kliničkom centru Srbije, za kupovinu neophodnog medicinskog aparata. 2015. godine, potpisan je sa Opštinom Alibunar Ugovor o donaciji kamiona za odnošenje smeća.

Dan vetra 2016. godine obeležen je nagradnim takmičenjem za učenike od petog do osmog razreda. Za najbolje likovne radove na temu: Vetropark u mojoj opštini obezbeđene su vredne nagrade u vidu školske i sportske opreme.

Povodom Svetog Save, školske slave, na inicijativu čelnika opštine, u januaru 2014. zajedno sa kompanijama čiji se projekti nalaze u Alibunaru, organizovana je kupovinu paketića za svu decu školskog uzrasta.

Zaštita životne sredine

Kompanija Elicio je utvrdila i politiku bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i socijalne politike:

  • Obezbediti i održavati bezbedne, zdrave i ekološki odgovorne uslove rada, uzimajući u obzir društvene potrebe i zahteve;
  • Sprovesti sistem upravljanja zdravljem i bezbednosti na  radu, socijalnom i životnom sredinom (HSSE) zasnovan na riziku, koji je u skladu sa međunarodnom praksom i standardima;
  • Obezbediti HSSE obuku svojim zaposlenima i HSSE liderstvo svojim partnerima;
  • Redovno razgovarati sa svojim zaposlenima i partnerima u vezi sa HSSE problemima;
  • Usvojiti preventivni pristup u svojim poslovnim aktivnostima tako što će procenjivati rizike, poslovati u skladu sa zakonom, razborito koristiti resurse i smanjiti zagađenje;
  • Postaviti standarde kako bi promovisao i osigurao najbolji HSSE učinak svojih filijala, lanca snabdevanja i projektnih kompanija;
  • Redovno nadgledati i izveštavati o HSSE upravljanju i učinku;
  • Svake godine ocenjivati  svoju HSSE politiku i postavljati ciljeve u vezi sa upravljanjem i učinkom.